Blog 04.09.2023

Važnost očuvanja i zaštite okoliša u poslovanju

Važnost očuvanja i zaštite okoliša u poslovanju

Očuvanje okoliša sve više dobiva na važnosti kao poslovna vrijednost koja, osim što pomaže u smanjenju zagađenja prirode, omogućuje i još nekoliko značajnih prednosti za poslovanje. U nastavku istražujemo neke od njih, donosimo nekoliko praktičnih savjeta uz koje će svaki ured postati još više eco-friendly, ali i ključne pojedinosti o standardu ISO 14001:2015.

Održivost kao poslovna vrijednost

U kontekstu sve većeg naglaska na društvenu odgovornost i etičko poslovanje, održivost je postala jedna od važnih poslovnih vrijednosti koja definira današnji poslovni svijet. Organizacije koje prepoznaju važnost održivosti, ne samo da djeluju u skladu sa zahtjevima suvremenog tržišta, već i razvijaju dugoročno održive poslovne strategije.

Prednosti očuvanja i zaštite okoliša u poslovanju

Očuvanje okoliša i primjena održivih praksi u poslovanju mogu donijeti mnoge koristi, kako za okoliš, tako i za samu organizaciju. Smanjenje potrošnje energije i resursa pridonosi minimizaciji zagađenja prirode, a rezultira i manjim troškovima poslovanja. Uz to, reputacija ekološki osviještene tvrtke može biti veliki plus za percepciju potencijalnih kupaca i/ili partnera, pa bi se mogla i dugoročno odraziti na veću uspješnost poslovanja.

Praktične mjere za očuvanje okoliša u poslovanju

Implementacija održivih praksi zahtijeva niz konkretnih koraka, a neki od najvažnijih su:

  • Energetska učinkovitost: Za dugoročno ostvarivanje ušteda i smanjenje zagađenja ključno je investirati u tehnologije koje smanjuju potrošnju energije, poput obnovljivih izvora energije i energetski učinkovitih printera i ostale uredske opreme.
  • Smanjenje količine otpada: Smanjenje korištenja uredskog papira je značajan korak prema boljoj održivosti. Obostrano printanje, upotreba recikliranog papira i digitalizacija dijela dokumentacije uz odgovarajući DMS, samo su neki od načina na koje ćete značajno smanjiti količinu generiranog otpada.
  • Održiva nabava: Suradnja s dobavljačima koji dijele iste održive vrijednosti osigurava lanac opskrbe koji promiče održivost i odgovornost.
  • Edukacija zaposlenika: Obrazovanje zaposlenika o važnosti očuvanja okoliša stvara internu svijest o održivim praksama. Savjesno korištenje ispisne infrastrukture i pravilni način recikliranja otpada u uredu, primjeri su održivih tema s kojima bi svaki zaposlenik trebao biti dobro upoznat. Osim same edukacije, važno je i djelovati na poticanju redovitog pridržavanja ovih praksi na radnom mjestu.

Printeri i multifunkcijski uređaji mogu biti značajni zagađivači u uredu, posebice ako se ne koriste na primjeren način. Printanje nepotrebnih dokumenata, jednostrano printanje, nekorištenje energetski učinkovitog načina rada, samo su neke od prilika za poboljšanje ekološke učinkovitosti, ali i realizaciju ušteda.

 

Za najbolje rezultate, svakako je preporučljivo obratiti se stručnjacima i dogovoriti Managed Print Service, uslugu za upravljanje ispisnom infrastrukturom. Kreiranjem personaliziranih politika za printanje, mjesečnim praćenjem ostvarene potrošnje i preuzimanjem brige nad potrošnim materijalom, popravcima i ostalim aspektima brige o ispisnoj infrastrukturi, pružatelj MPS usluge može doprinijeti ostvarenju velikih ušteda i smanjenju utjecaja na okoliš.


Kao jedan od važnijih aspekata zaštite okoliša u uredu nameće se zbrinjavanje otpadnih tonera, koji se skladište unutar većih multifunkcijskih uređaja. Otpadni toneri sadrže otpadni prah koji se sakuplja u posebnim spremnicima, koje je potrebno zamijeniti kada se napune. Otpadni prah kategorizira se kao opasni otpad, zbog čega ga je važno zbrinuti na zakonski propisan način. MPS usluga, među ostalim, podrazumijeva i vođenje računa o zbrinjavanju ovog otpada sukladno zakonu.

Saznajte više o prednostima MPS-a za poslovanje.

Implementacija standarda ISO 14001:2015 za bolju energetsku učinkovitost

ISO 14001:2015 je međunarodni standard koji postavlja okvir uz koji organizacije mogu razviti i kontinuirano primjenjivati učinkoviti sustav upravljanja okolišem. Ovaj standard pomaže organizacijama da identificiraju svoje ekološke aspekte i utjecaje te uspostave ciljeve i postupke koji će minimizirati zagađenje.


Standard ISO 14001:2015 pruža okvir za sustavno upravljanje okolišem, identificiranje rizika i prilika te kontinuirano poboljšanje poslovanja. Pridržavanje odredbi ovog standarda rezultira boljim upravljanjem resursima, smanjenjem rizika od nepoželjnih događaja te poboljšanom učinkovitošću tvrtke.

Implementacija ovog standarda zahtijeva angažman svih razina organizacije, od vrhovnog menadžmenta do svakog zaposlenika. Proces uključuje identifikaciju relevantnih aspekata okoliša, postavljanje ciljeva i planiranje mjera za njihovo ostvarenje prema modelu PDCA:

  • Plan / planiranje: Utvrđivanje ciljeva i procesa potrebnih za postizanje rezultata
  • Do / provedba: Implementacija procesa sukladno planu
  • Check / provjera: Praćenje i mjerenje procesa prema okolišnoj politici, uključujući obveze, okolišne ciljeve i kriterije poslovanja te izvještavanje o rezultatima
  • Act / djelovanje: Poduzimanje mjera za kontinuirano poboljšavanje.

Očuvanje okoliša je prilika za organizacije da preuzmu ulogu lidera u stvaranju održive budućnosti. Tvrtke koje usvoje održivost kao temeljnu vrijednost, ne samo da se prilagođavaju promjenjivim zahtjevima tržišta, već i ostvaruju navedene konkurentske prednosti.

 

Trebate savjet za digitalizaciju poslovanja?