Ugovaranjem najma printera, multifunkcijskog i fotokopirnog uređaja kompletnu brigu o ispisu prepuštate nama. Stručni djelatnici brinu da vaš unajmljeni uređaj bude maksimalno pouzdan u svakodnevnom radu. Bez velikih početnih ulaganja osiguravate si pouzdan uređaj s kojim je jednostavno rukovati. Brige oko tonera, zastoja i redovnih servisa uređaja postaju naše, a vi se prepuštate onome što vi najbolje radite.

 

Najam printera, multifunkcijskog ili fotokopirnog uređaja znači da si uz vrlo malu početnu investiciju osiguravate uređaj za printanje koji je efikasan, pouzdan, moderan i tehnološki suvremen. Naše stručno i educirano osoblje obučit će vas kako možete jednostavno i kvalitetno koristiti brojne mogućnosti koje vam pružaju multifunkcijski uređaji izrađeni po najnovijim svjetskim trendovima. Korištenjem istih ostvarit ćete brojne uštede i unaprijediti svoje poslovanje.


Prednost ugovaranja najma jest fleksibilnost. Kao vaš pouzdani partner za ispis pratimo vaš rast, razvoj i vaše potrebe. Kako vi rastete, kako se vaše poslovanje mijenja, mijenjaju se i vaše potrebe za printanjem, skeniranjem i slanjem. Postojeći uređaj možda kroz neko vrijeme više neće zadovoljavati vaše potrebe, a uz opciju najma u mogućnosti ste zamijeniti ga boljim, jačim ili uređajem s drugim funkcionalnostima. Navedena fleksibilnost nije moguća u slučaju kupnje uređaja.
Ugovaranjem usluge najma ne morate brinuti imate li tonera, koja je njegova oznaka, kada je potreban servis uređaja, što u slučaju zastoja, koliko će koštati servis i rezervni dijelovi. Sve te brige prenesene su na nas. Putem alata za daljinsko praćenje uređaja, poput e-Maintenance, u mogućnosti smo pratiti stanje uređaja, tonera te preventivno održavati isti. U slučaju zastoja ili greške, sustavi za daljinsko praćenje dostavljaju nam obavijesti kojima minimiziramo vrijeme popravka i  osiguravamo maksimalnu efikasnost uređaja.

 

Prednosti najma koje je bitno naglasiti:

  • najamnina se knjigovodstveno tretira kao 100% priznati trošak
  • ne smanjuje se likvidnost i kreditna sposobnost tvrtke
  • ne pogoršava se kreditni rejting
  • nema učešća u financiranju
  • fleksibilno i transparentno praćenje troškova
  • kompletna briga o uređaju, rezervnim dijelovima i tonerima je na najmodavcu

.

Zaintersirani ste za uslugu?