MPS ili managed print services je usluga kojom vi ostvarujte bezbrižnost nad cijelom vašom ispisnom infrastrukturom. Potpunu brigu za sve vaše printere, multifunkcijske i fotokopirne uređaje preusmjeravate na MPS partnera. 
Osim svakodnevne brige za vaše ispisne uređaje, kao što su primjerice popravci, zamjena i dostava potrošnog materijala, instalacija upravljačkih program i sl., zadaća MPS partnera je i izrada politike printanja, skeniranja i umnožavanje dokumenata unutar vašeg društva. 
Uloga MPS partnera jest i razvoj buduće strategije za te iste procese koja bi korisniku pomogla ostvariti uštede i optimizirati procese. U svim navedenim zadatcima bitno je naglasiti da MPS partner mora imati dozu proaktivnosti. 


Primjer MPS funkcionalnosti:

       Sigurno ispisivanje

       Brzo skeniranje

       ➔ Upravljanje ispisnom infrastrukturom

       ➔ Produkcijsko ispisivanje

       ➔ Upravljanje ispisom u pokretu

 

Zaintersirani ste za uslugu?