Blog 07.07.2020

Koje su prednosti najma printera, multifunkcijskih i fotokopirnih uređaja

Najam printera, multifunkcijskih i fotokopirnih uređaja trend je koji ima niz prednosti koje su prepoznale male, srednje i velike organizacije. Jedan od glavnih razloga popularnosti najma printera je to da korisnik nema veliku početnu investiciju, a samim time ima slobodan novčani tijek te kapital ostaje dostupan za neke druge investicije u produktivniju imovinu.

Jedna od prednosti je zasigurno i doza fleksibilnosti koju najam pruža korisniku. Uređaj koji zadovoljava vaše trenutne ispisne potrebe ne mora nužno biti i optimalan uređaj za vas sljedeće godine.

Primjerice, odlučite se za kupnju crno-bijelog uređaja, no za godinu dana zbog novog projekta na kojem radite neophodan vam je ispis u boji. Ako imate sklopljen ugovor o najmu, daleko lakše ćete pronaći vaše novo optimalno rješenje. Ako je uređaj u vašem vlasništvu, postavlja se pitanje je li amortiziran, što ćete napraviti s njim, što napraviti s tonerima koje ste već kupili za njega i sl.

Najmom printera, multifunkcijskog ili fotokopirnog uređaja kompletna briga oko uređaja obaveza je pružatelja usluge. Ugovaranjem usluge najma ne morate se više brinuti jeste li naručili toner, koja je njegova oznaka, gdje ćete ga kupiti, koliki će biti trošak servisa, zašto se opet zaglavio papir i sl.

 

Prednosti najma printera:

  • najamnine se u knjigovodstvu tretiraju kao 100% trošak, a ne kao obaveza
  • ne smanjujete likvidnost i kreditnu sposobnost tvrtki
  • ne pogoršavate svoj kreditni rejting
  • nema učešća u financiranju
  • fleksibilno i transparentno praćenje troškova
  • kompletna briga o uređaju i potrošnom materijalu briga je najmodavca

Ugovaranjem najma printera, multifunkcijskog ili fotokopirnog uređaja sve navedeno postaje briga Ognja, a vi se posvetite onome što najbolje radite.