+385(1)3098 111
+385(1)3098 222

Kategorije

Politika sustava upravljanja kvalitetom i okolišem

Vizija

Postati partner od povjerenja po pitanju korištenja usluge upravljanja nad poslovnim procesima ispisa kod korisnika koji imaju potrebu za najmom ispisnih proizvoda i rješenja te napraviti buduću tranziciju poslovanja prema potpunoj brizi oko dokumentacije korisnika.

Misija

Stabilnim poslovanjem zadržati povjerenje svih partnera i dionika u procesu poslovanja, zadržavanjem dosegnutih standarda kvalitete kontinuiranim ulaganjem u ljude kao temelj Društva i implementiranjem najmodernijih tehnologija razvijati suvremena i konkurentna rješenja po pitanju usluge upravljanja nad poslovnim procesima.

Politika kvalitete i okoliša

Dugoročni cilj Društva je stabilni poslovni rast pružanjem usluge koja se temelji na znanju, kvaliteti i iskustvu djelatnika, pri tome vodeći posebnu brigu oko kontinuiranog stvaranja dodane vrijednosti za svoje klijente i partnere kroz nuđenje kvalitetnije usluge.

Društvo želi ostvariti tranziciju prema potpunoj brizi oko dokumentacije klijenata nudeći usluge upravljanja nad njihovim poslovnim procesima u segmentu ispisa i dokumenata koristeći najmodernije višenamjenske uređaje za ispis, kopiranje i skeniranje.

Jedan od ciljeva politike okoliša Društva jest savjesno i razumno postupanje s otpadom nastalo u procesima rada odgovornih osoba i djelatnika Društva prema propisanim procesima sukladnim normama i zakonskim obvezama te korištenje materijala pogodnih za okoliš i utjecaj na užu i širu društvenu zajednicu u skladu s navedenom tranzicijom i korištenjem naprednih tehnologija za upravljanje dokumentacijom.

Također, Društvo se želi dodatno etablirati na tržištu susjednih županija sjedišta te tržištu Republike Hrvatske, jer je domaće tržište ciljano tržište, a nakon toga i na zemlje u okruženju i neke od zemalja Europske unije.

Konstantnim ulaganjem u dodatne edukacije i usavršavanja nastavit će se prepoznavanje djelatnika Društva kao vrhunskih stručnjaka u segmentu ispisne industrije koji će svojim znanjem i tehničkim vještinama odskakati na tržištu u odnosu na konkurenciju.

S obzirom na dugoročni cilj Društva, strategija razvoja poslovanja se odnosi na:
- Zaokruživanje poslovne cjeline u smislu nuđenja cjelokupne usluge upravljanja ispisom i dokumentima raznih poslovnih subjekata, neovisno o djelatnosti kojom se isti bave,
- Zadržavanje postojećih klijenata,
- Nastavak samostalnog sudjelovanja na natječajima javne nabave bez zajednice ponuditelja,
- Zadržavanje statusa kod glavnog dobavljača proizvoda i rješenja koje Društvo nudi svojim klijentima,
- Da bismo Vam pružili povratne informacije na Vaše upite i pritužbe.

Povećanje prihoda od izvoza i povećana konkurentnost na tržištu Europske unije.

Komuniciranje kvalitete i okoliša

U skladu s načelima transparentnosti Uprava Društva osigurala je dostupnost ove politike djelatnicima i svim drugim interesnim stranama kroz objavljivanje na oglasne ploče i na internetskoj stranici.

U Zagrebu, 07. svibnja 2019. godine
Ana Škeva, direktor

Top