+385(1)3098 111
+385(1)3098 222

EU Projekt

Europska unija

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europski fond za regionalni razvoj.

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Oganj d.o.o.

Zajedno do fondova EU.


Cilj projekta „Povećanje konkurentnosti društva Oganj d.o.o. uvođenjem ISO normi“ je nabava međunarodno priznatih certifikata ISO 9001:2015 i 14001:2015 koji su nužnost na tržištu te koji će pomoći u optimizaciji poslovanja Društva, a ujedno doprinijeti poslovnom rastu i konkurentnosti na domaćem i stranom tržištu. Ciljne skupine koje će biti obuhvaćene projektnim aktivnostima su djelatnici Društva, trenutni i budući korisnici usluge najma višenamjneskih uredskih uređaja, dobavljači i šira zajednica unutar koje Društvo posluje.

Projekt će trajati 6 mjeseci. Početak provedbe se planira u 11/2018, a završetak krajem 5/2019, dok ukupno ulaganje iznosi 75.250,00 kn. Iznos tražene potpore iznosi 63.210,00 kn, što čini 84% sufinanciranja dobivenih bespovratnih sredstava iz EU fondova.

Top